فعالیت نصرتمپ تمام شد

نصرتمپ به دلیل حمایت بسیار پایین متوقف شد و دیگر فعال نخواهد بود

اما دامنه نصرتمپ با قیمت 20 هزار تومان به فروش می رسد اگر مایل به خرید و فعالیت هستید با تلگرام زیر پیام ارسال کنید

Hi_Amir@